Losna stasjon

Losna stasjon ligger på Dovrebanen i Ringebu i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Losna stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen