Krekling stasjon

Krekling stasjon ligger på Sørlandsbanen i Øvre Eiker i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Krekling stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen