Kobbervik stasjon

Kobbervik stasjon ligger på Vestfoldbanen i Drammen i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Kobbervik stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen