Jessnes stasjon

Jessnes stasjon ligger på Dovrebanen i Ringsaker i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Jessnes stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen