Jensrud stasjon

Jensrud stasjon ligger på Gjøvikbanen i Lunner i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Jensrud stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen