Ise stasjon

Ise stasjon ligger på Østfoldbanen, østre linje, i Sarpsborg i Østfold. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Stasjonsbygningen på Ise stasjon

Foto: Bane NOR Eiendom

Om stasjonen

Her finner du stasjonen