Hval stasjon

Hval stasjon ligger på Hønefossbanen i Ringerike i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Hval stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen