Hølen stasjon

Hølen stasjon ligger på Østfoldbanen i Vestby i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Hølen stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen