Hauketo stasjon

Hauketo stasjon i Oslo ligger på Østfoldbanen. Herfra kan du ta toget i retning Oslo og Ski.