Harestua stasjon

Harestua stasjon er en holdeplass på Gjøvikbanen. Herfra kan du ta toget i retning Gjøvik, Jaren og Oslo S.