Hanestad stasjon

Hanestad stasjon i Rendalen ligger på Dovrebanen. Herfra kan du ta toget i retning Hamar, Oslo S, Røros og Trondheim.