Gulsvik stasjon

Gulsvik stasjon ligger på Bergensbanen i Flå i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Stasjonsbygning og plattform på Gulsvik stasjon

Foto: Bane NOR Eiendom

Om stasjonen

Her finner du stasjonen