Grindvoll stasjon

Grindvoll stasjon ligger på Hønefossbanen i Modum i Buskerud. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Grindvoll stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen