Gjerdåker stasjon

Gjerdåker stasjon på Voss er en holdeplass på Bergensbanen. Herfra kan du ta toget i retning Voss, Bergen og Myrdal.