Garli stasjon

Garli stasjon ligger på Dovrebanen i Midtre Gauldal i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Garli stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen