Flisa stasjon

Flisa stasjon ligger på Solørbanen i Åsnes i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Flisa stasjon

Foto: Jan Tore Egge, Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen