Charlottenberg stasjon (grensestasjon i Sverige)

Charlottenberg stasjon ligger i Värmland vel fem kilometer på svensk side av riksgrensen. Herfra kan du ta toget i retning Karlstad, Stockholm og Oslo S.