Brøttum stasjon

Brøttum stasjon ligger på Dovrebanen Ringsaker i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Brøttum stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen