Brobekk stasjon

Brobekk stasjon ligger på Hovedbanen i Oslo øst. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Brobekk stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen