Bøn stasjon

Bøn stasjon ligger på Hovedbanen i Eidsvoll i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og stasjonsbygning på Bøn stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen