Bolna stasjon

Bolna stasjon ligger på Nordlandsbanen i Rana i Nordland. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Stasjonsbygningen på Bolna stasjon

Foto: Lars Røed Hansen

Om stasjonen

Her finner du stasjonen