Bergsvika stasjon

Bergsvika krysningsspor ligger på Dovrebanen i Ringsaker i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor og bygning på Bergsvika stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen