Bekkedalshøgda stasjon

Bekkedalshøgda stasjon ligger på Gardermobanen i Eidsvoll i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor i tunnel, Bekkedalshøgda stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen