Aspedammen stasjon

Aspedammen stasjon ligger på Østfoldbanen i Halden. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Aspedammen stasjonsbygning med spor foran

Bane NOR Eiendom

Om stasjonen

Her finner du stasjonen