Aker stasjon

Aker stasjon ligger på Hovedbanen på Oslos østkant. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Aker stasjon.

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen