Agle stasjon

Agle stasjon ligger på Nordlandsbanen i Snåsa i Trøndelag. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Agle stasjon.

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen