Inngikk rådgiverkontrakt med NIRAS

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om prosjektering og teknisk rådgiving for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor.

  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Søsterbekk kryssingsspor

Publisert: 6. november 2023 klokken 10:50

Theis Tarp Rasmussen i NIRAS, og Tor Gunnar Pedersen i Bane NOR, på befaring på Søsterbekk

Theis Tarp Rasmussen, Direktør NIRAS Norge, og Tor Gunnar Pedersen, prosjektleder i Bane NOR, på befaring på Søsterbekk Foto: Siri Hollup Broholm

Bane NOR skal styrke kapasiteten for godstrafikk på Ofotbanen og har nå startet arbeidet med kryssingsspor på Søsterbekk. Prosjektet skal legge til rette for flere person- og godstog på Ofotbanen og er samtidig del av en større satsing som skal gi en tilbudsforbedring for godstrafikk mellom Oslo og Narvik via Sverige.

Nå er det inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om teknisk rådgivning og prosjektstøtte i utarbeidelse av teknisk hovedplan og detaljreguleringsplan. Oppdraget starter opp i november 2023 og vil vare frem mot starten av 2025.

-  NIRAS viser svært god forståelse for oppdraget, og har god kompetanse for å gjennomføre denne typen prosjekter. Vi er svært godt fornøyde med å få med oss NIRAS i det videre arbeidet med prosjektet, sier prosjektleder Tor Gunnar Pedersen i Bane NOR.

Målsetting om økt andel gods på bane

Ofotbanen er en svært trafikkert strekning og prosjektets hovedmålsetting er å legge til rette for en økning av andelen gods på bane mellom Narvik og Sverige. Et nytt kryssingsspor gjør det også mulig å bedre stabiliteten og fleksibiliteten i togtrafikken, noe som vil gi et enda bedre tilbud både for godstrafikken og til de reisende på Ofotbanen.

Planen er å bygge et kryssingsspor på ca. 1 km parallelt med eksisterende jernbanespor ved Søsterbekk stasjon. For å få plass til kryssingssporet må det sprenges en del fjell og bygges ny bro parallelt med eksisterende bro over bekkedalen. Kryssingssporet legger til rette for at ekstra lange godstog kan møtes.

- Dette er et tverrfaglig og komplekst prosjekt der koordinering mellom fagene blir en vesentlig faktor. Prosjektet bidrar til økt kapasitet for godstog, noe som er svært viktig for næringslivet i regionen. Dette gjør det til et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Theis Rasmussen, direktør i NIRAS Norge AS.

Dialogmøte november 2023

Bane NOR med NIRAS ønsker velkommen til åpent møte om prosjektet onsdag 15. november kl. 18.00-20.00 på Hotel Grand Royal i Narvik sentrum. På møtet vil du/dere få informasjon om tiltaket, vite mer om prosessen for reguleringsplan og muligheter til å stille med spørsmål. Velkommen til møte!


Publisert: 6. november 2023 klokken 10:50