Vestfold- og Sørlandsbanen digitaliseres

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Nå gjør vi forberedende arbeider på Sørlandsbanen mellom Daler og Vestfossen, og Vestfoldbanen fra Drammen til Sem.

  • Nabovarsel
  • Viken
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 13. mars 2023 klokken 14:51

Anleggsarbeider som jobber ved spor

Bane NOR bygger føringsveier, forbereder området for teknisk hus og etablerer strømforsyning for nytt digitalt signalsystem på jernbanen. Nå starter vi opp på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Dagens signalanlegg skal erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Det skal gi færre forsinkelser for de reisende, og flere tog i rute.

Dette skal vi gjøre

De første arbeidene er å bygge kabel- eller rørkanaler og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi etablerer også område for nytt teknisk hus og strømforsyning på stasjoner og blokkposter.

Vår entreprenør Aarsleff Rail AS startet disse arbeidene i 2022 på Sørlandsbanen mellom Daler og Vestfossen, og Vestfoldbanen fra Drammen til Sem.

Signalsystemet skal tas i bruk på Vestfoldbanen (mellom Drammen og Tønsberg) og på Sørlandsbanen (mellom Drammen og Hokksund) i 2025.

Må påregnes noe støy

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørte av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Kan bli noe nattarbeid

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre! Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442).  Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom klokken 23:00 og 01:00. 

Bane NOR informerer berørte kommuner og politiet om arbeidene.

Hvor skal vi jobbe?

Ingen arbeider med ERTMS (nytt digitalt signalsystem) nå.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra arbeidets art og støyulempen for den enkelte nabo.

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.


Publisert: 13. mars 2023 klokken 14:51