Tar i bruk nytt signalsystem (ERTMS) på Gjøvikbanen i 2024

Nytt digitalt signalsystem skulle opprinnelig tas i bruk på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i fjor. Nå er det klart at innføringen av ERTMS på Gjøvikbanen skjer i 2024. Det gir ingen konsekvenser for dagens togtilbud på Gjøvikbanen.

 • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)
 • Prosjektnyheter

Publisert: 31. mai 2023 klokken 15:16

Oppdatert: 12. oktober 2023 klokken 09:21

Reisende på vei inn i overgangen på Jaren stasjon

Nytt signalsystem skal gi passasjerene flere tog i rute. Det tas i bruk på Gjøvikbanen i 2024. Hedda Nossen, Bane NOR

Togtrafikken styres i dag av signalanlegg som er basert på gammel og utdatert teknologi. Anleggene er sikre, men utsatt for feil. Når noe går i stykker, er det vanskelig å få tak i reservedeler. Det er også mangel på kompetanse til å drifte og vedlikeholde anleggene.

– Det er helt nødvendig å fornye signalanleggene på jernbanen for å kunne holde togtrafikken i gang i fremtiden. Derfor har vi en plan om å fornye alle signalanlegg innen 2034, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Krevende prosjekt

Bane NOR jobber for å få tatt i bruk signalsystemet på Gjøvikbanen så raskt som mulig.

– Det er viktig at vi kommer i gang og får høstet verdifull erfaring så vi kan ta i bruk systemet trinnvis på alle strekninger fremover. For å holde tempoet oppe jobber vi etter en stram og ambisiøs tidsplan. Samtidig gir en så stram tidsplan høyere risiko for at vi må flytte på åpningsdatoen hvis det dukker opp utfordringer som ikke lar seg løse på kort sikt, sier Kjenne.

ERTMS-prosjektet er et stort prosjekt og har høy usikkerhet. Det kommer av at vi innfører en helt ny måte å drifte jernbanen på. Bane NOR og leverandørene utvikler tre nye tekniske systemer som skal virke sammen: et nytt signalsystem, et nytt system i togene og et nytt trafikkstyringssystem. Over 6000 personer skal læres opp i de nye systemene.

Utfordringer med nytt trafikkstyringssystem

I fjor var det spesielt utfordringer med ombygging av togene. Da det ble klart at det ikke ville være nok antall tog klare til åpning til å gi passasjerene et godt togtilbud, valgte vi å utsette åpningen. Etter utsettelsen ble det også klart at det nye trafikkstyringssystemet, og en del av arbeidene med signalanlegget, ikke ville bli klart i tide. Etter en gjennomgang med alle leverandørene satte Bane NOR en ny ambisjon for åpning av Gjøvikbanen i november i år.

– Nå er vi i rute med både ombygging av tog og signalsystem, mens utviklingen og ferdigstillelse av trafikkstyringssystemet ligger bak planen. Vi ser at trafikkstyringssystemet nå er så forsinket at vi ikke rekker å lære opp medarbeiderne våre og få de nødvendige godkjenningene i tide til å sette i systemet i drift på Gjøvikbanen i november, sier Sverre Kjenne.

Tester systemet grundig

Bane NOR tester det nye signalsystemet grundig, både i et eget testlaboratorium og med togkjøring ute i sporet.

– Vi tester systemene mye, både hver for seg og sammen. Hensikten er å finne feil så tidlig som mulig, så vi får rettet disse. Det er denne feilrettingen av trafikkstyringssystemet som nå tar lengre tid enn det vi har lagt til grunn i den nye planen. Vi skal være trygge på at alt virker som det skal før vi tar systemet i bruk, sier Sverre Kjenne.

Bane NOR jobber videre med testing og feilretting for å gjøre alle tekniske systemer ferdig i år. 

– Når vi har et godt, stabilt og godkjent system, og alle medarbeidere har vært gjennom opplæring, setter vi systemet i drift. Vi jobber for at det skal skje så raskt som mulig, men vi trenger mer tid til å vurdere fremdriften sammen med Vy Gjøvikbanen og andre samarbeidspartnere før vi fastsetter en endelig dato, sier Sverre Kjenne.

Ingen konsekvenser for passasjerene

Planen er å åpne Nordlandsbanen med ERTMS i 2025. Vi holder også på den totale kostnadsrammen i prosjektet og tidsplanen om at hele landet skal være digitalisert innen 2034. 

Utsettelsen gir ingen konsekvenser for dagens togtilbud på Gjøvikbanen. Når det nye signalsystemet tas i bruk, skal det gi et bedre togtilbud til passasjerene med færre forsinkelser og flere tog i rute.

Fakta om ERTMS

 • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
 • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
 • Digitaliseringen kan på lengre sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
 • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
 • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.

Status for ERTMS i Norge

 • To nye datasentre, hjernen til det nye signalsystemet, er på plass.
 • Tre nye systemer for signal, tog og trafikkstyring er utviklet og under testing.
 • Store mengder signalutstyr er montert i og langs sporet på flere banestrekninger.
 • To av ti passasjertog er bygd om og tilbake i vanlig rutetrafikk. Syv arbeidstog er også bygd om og tilbake i trafikk.
 • Opplæring av instruktører og medarbeidere er i gang
 • Hele landet skal være digitalisert innen 2034

Publisert: 31. mai 2023 klokken 15:16

Oppdatert: 12. oktober 2023 klokken 09:21