Østfoldbanen får nytt digitalt signalsystem

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider mellom Oslo og Ski.

  • Nabovarsel
  • Oslo
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 14. mars 2023 klokken 13:21

Passasjertog på Østfoldbanen

Innen 2032 skal hele jernbanen få nytt digitalt signalsystem. Vi har startet forberedende arbeid på flere strekninger, blant annet Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Kari Fremstedal, Bane NOR

I slutten av 2023 skal vi montere teknisk hus på Kolbotn. Prosjektet har montert nye tekniske hus på Bekkelaget, Ljan, Holmlia og Oppegård.

Vi skal også trekke kabler i føringsveier og installere koblingsskap på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Samtidig vil vi begynne med å sette opp stolper for de nye skiltene som etter hvert skal erstatte dagens signaler.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørt av arbeidene.

For å trekke kabler må vi i enkelte perioder tilpasse betongelementer ved hjelp av betongsag. For å komme ut på jernbanelinjen bruker vi også skinnegående materiell og andre fremkomstmidler for å få en effektiv byggeperiode. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber om natten.

Her jobber vi nå

Ingen arbeider med ERTMS (nytt digitalt signalsystem) nå.

Derfor jobber vi om natten

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom klokken 23:00 og 01:00. 

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Prosjektet vurderer eventuell ulempe vi påfører naboene.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. 

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Les mer om ERTMS i Norge.


Publisert: 14. mars 2023 klokken 13:21