Nye planer for nytt signalsystem på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen

Tidligere i år utsatte Bane NOR åpningen av det nye signalsystemet på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen. Ny ambisjon er å ta i bruk signalsystemet på Gjøvikbanen i november 2023, og Nordlandsbanen mot slutten av 2024.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 28. oktober 2022 klokken 14:08

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 14:08

Tog foran nye ERTMS-skilt

Testkjøring med passasjertog på Gjøvikbanen tidligere i år. Foto: Ingvald Ramsrud, Bane NOR

Nytt signalsystem, ERTMS, skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute. På grunn av den globale forsyningssituasjonen og utfordringer med å bygge om togene, utsatte Bane NOR åpningen av de to første strekningene. Nå foreligger ny plan.

– Vi har jobbet, og jobber, tett med leverandøren for å få oversikt over hvor raskt de kan bygge om togene. Vi må sikre at vi har nok tog til å gi passasjerene et godt togtilbud når vi tar i bruk det nye signalsystemet. Med bakgrunn i dette er sannsynlig åpningstidspunkt av Gjøvikbanen november 2023 og Nordlandsbanen mot slutten av 2024, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

De siste månedene har Bane NOR drevet omfattende testing av ERTMS sammen med leverandørene. Det har både vært testing i laboratorium og med togkjøring i sporet.

– Den siste tiden og gjennom testing har det blitt tydelig at vi ikke ville blitt tilstrekkelig klare til å ta i bruk ERTMS som opprinnelig planlagt på de to første banestrekningene. Nå skal vi bruke tiden frem til åpning til å forbedre løsningene, sier Sverre Kjenne.

Konsekvenser for andre strekninger

Når åpningen av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen flyttes, gir det konsekvenser for strekninger som skulle følge etter de nærmeste årene.

– Vi jobber med å få oversikt over alle konsekvenser av forskyvningen. Men vi vet allerede nå at vi ikke får åpnet Bergensbanen i 2023 eller Røros- og Solørbanen i 2024 som planlagt. Disse strekningene kan tidligst åpne med nytt signalsystem i 2025, sier Sverre Kjenne.

Det er flere grunner til at Bane NOR fortsatt vil prioritere Gjøvikbanen (Roa-Gjøvik) og Nordlandsbanen (Grong-Bodø) først.

– Vi prioriterer fortsatt strekningene med størst fornyelsesbehov, og de som i dag ikke har fjernstyring av togtrafikken. Det er også viktig at vi tester og høster erfaring på enklere strekninger, som Gjøvikbanen, før vi går i gang med mer kompliserte og trafikkerte områder, som Oslo S og Vestfoldbanen, forklarer Kjenne.

Nasjonal signalplan beskriver rekkefølgen for innføring av ERTMS i Norge. Bane NOR er nå i gang med å se på konsekvenser og prioriteringer som ligger inne i denne planen.

Krevende prosjekt

Innføringen av ERTMS i Norge er et komplekst prosjekt med mange avhengigheter og utvikling av nye programvarer i parallell. Sammen med leverandørene Siemens, Thales og Alstom skal Bane NOR levere nye løsninger innenfor infrastruktur og IKT som skal virke sammen. I tillegg skal over 6000 ansatte i jernbanen læres opp i de nye systemene.

– Vi gjør noe som ikke er gjort før; vi innfører ett helt nytt digitalt signalsystem for hele landet. Med denne type utviklingsprosjekt er det mange utfordringer som må håndteres underveis, sier Sverre Kjenne.

Han forteller at prosjektet er godt på vei med blant annet nye IKT-systemer, store mengder signalutstyr montert i og langs sporet, og de første oppgraderte togene som nå er tilbake i trafikk.

– Samtidig har vi utfordringer med å holde fremdriften som opprinnelig planlagt. Den globale forsyningssituasjonen gir fortsatt usikkerhet, ettersom det er vanskeligere å få tak i flere deler og komponenter som vi trenger. Situasjonen ser ut til å vedvare, og er en risiko vi må forholde oss til også fremover, sier Sverre Kjenne.

Han understreker at Bane NOR og resten av jernbanesektoren er helt avhengige av forutsigbare leveranser fra alle leverandørene for å komme i mål.
 
– Vi følger både forsyningssituasjonen og leverandørene tett. Det er blant annet viktig at leverandørene klarer å ruste seg for å øke produksjonen fremover. Vi er alle opptatt av å få på plass det nye signalsystemet så snart som mulig, så vi kan få flere tog i rute og en mer smidig trafikkavvikling, sier han.

Dette er ERTMS

  • Nytt digitalt signalsystem, ERTMS, skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute.
  • Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk forløpende. Hele Norge skal være dekket innen 2032.

Publisert: 28. oktober 2022 klokken 14:08

Oppdatert: 27. februar 2023 klokken 14:08