Gjøvikbanen får nytt digitalt signalsystem

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg i hele landet. Vi skal i tiden fremover gjøre en del arbeid i og ved sporet for å få det nye signalsystemet på Gjøvikbanen, mellom Roa og Gjøvik, klart til drift.

  • Nabovarsel
  • Innlandet
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

Publisert: 13. april 2023 klokken 08:56

Tog på spor foran nye ERTMS-skilt

Gjøvikbanen får nytt digitalt signalsystem. Det skal derfor gjøres en del arbeider på strekningen i april og mai. Bane NOR

Nytt signalsystem skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for togselskapene og passasjerene.

I de siste årene har vi jobbet på Gjøvikbanen, mellom Roa og Gjøvik, med å legge kabler, få på plass strømforsyning og nye tekniske hus. Vi har også montert nye sporveksler. Vi har bygget om veisikringsanleggene på planoverganger slik at de virker sammen med resten av det nye signalsystemet, ERTMS (European Traffic Management System).

Aktivitet på anleggsområdet

Noen av naboene som bor nær jernbanen vil dessverre bli berørt av arbeidene. Naboer som er utsatte for støy på natt vil få tilbud om alternativ overnatting.

Her jobber vi

Ingen arbeider med ERTMS (nytt digitalt signalsystem) nå.

Hvorfor må vi jobbe på natt?

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom klokken 23:00 og 01:00. 

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Prosjektet vurderer eventuell ulempe vi påfører naboene.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Buss for tog

En del av arbeidet kan kun gjøres i perioder når det er stans i togtrafikken. Det kjøres derfor buss for tog i perioder. Finn mer informasjon om arbeidet påvirker reisen din hos vy.no(åpnes i ny fane).

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt vårt kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00


Publisert: 13. april 2023 klokken 08:56