Gjøvikbanen får nytt digitalt signalsystem

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg i hele landet. Vi skal i tiden fremover gjøre en del arbeid i og ved sporet for å få det nye signalsystemet på Gjøvikbanen, mellom Roa og Gjøvik, klart til drift.

  • Nabovarsel
  • Innlandet
  • Viken
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)
Tog på spor foran nye ERTMS-skilt

Gjøvikbanen får nytt digitalt signalsystem. Det skal derfor gjøres en del arbeider på strekningen i april og mai. Bane NOR

Nytt signalsystem skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for togselskapene og passasjerene.

I de siste årene har vi jobbet på Gjøvikbanen, mellom Roa og Gjøvik, med å legge kabler, få på plass strømforsyning og nye tekniske hus. Vi har også montert nye sporveksler. Nå gjenstår det arbeid med å bygge om veisikringsanleggene på planoverganger slik at de virker sammen med resten av det nye signalsystemet, ERTMS (European Traffic Management System).

Planoverganger på Raufoss, Nygård, Eina og Bleiken skal bygges om mellom april og juni. De to siste, Haslerud og Viken, vil bygges om i slutten av november.

Vi har så langt gravd ned alle nye fundamenter i tillegg har planovergangene på Raufoss har fått nytt bomanlegg. Videre arbeid på planovergangene vil i hovedsak være utskifiting av utstyr, fjerning av gamle fundamenter og reparere gjerder. 

Aktivitet på anleggsområdet

Noen av naboene som bor nær jernbanen vil dessverre bli berørt av arbeidene. Naboer som er utsatte for støy på natt vil få tilbud om alternativ overnatting.

Dagens planoverganger på strekningen skal byttes ut med nytt anlegg som er tilpasset ERTMS. Vi bruker gravemaskin, hjullaster, piggemaskin, betongkutter og en maskin som suger opp pukk (stein) i arbeidet. Det må regnes med en del støy. I tillegg må veiene over planovergangene stenges i perioder. Vi beklager ulempene dette medfører for våre naboer.

Her jobber vi

 

Hvorfor må vi jobbe på natt?

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom klokken 23:00 og 01:00. 

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Prosjektet vurderer eventuell ulempe vi påfører naboene.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Buss for tog

En del av arbeidet kan kun gjøres i perioder når det er stans i togtrafikken. Det kjøres derfor buss for tog i perioder. Finn mer informasjon om arbeidet påvirker reisen din hos vy.no (åpnes i ny fane) .

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt vårt kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse :

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00