ETCS og GSM-R kompatibilitetstester (compability tests)

Fra 1. juli 2021 krever en søknad om kjøretøytypegodkjenning et bevis på samsvar med minst én ESC/RSC-type. ESC/RSC-tester er tilleggstester for ETCS- og GSM-R-systemer, for å verifisere kompatibilitet mellom tog og infrastruktur. Information in English underneath.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)

På denne siden: