Digitaliseringen av Drammen-, Asker- og Spikkestadbanen er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider på strekningene Skøyen-Asker og Lier-Brakerøya.

  • Nabovarsel
  • Oslo
  • Viken
  • Nytt digitalt signalsystem
Nærbilde av tog og skilt hvor det står anleggsområde jernbane

Forberedende arbeider medfører anleggsarbeid ved stasjonene og jernbanelinjen.  

Arbeider mellom Skøyen og Asker

På strekningen Skøyen-Asker skal vi i 2023 montere nye tekniske hus på Asker, Sandvika, Lysaker, Stabekk, Høvik, Billingstad og Hvalstad. Videre vil vi trekke kabler i føringsveier og installere koblingsskap på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Samtidig vil vi bytte drivmaskiner til sporveksler på stasjonene, og begynne med å sette opp stolper for de nye skiltene som etter hvert skal erstatte dagens signaler.

Asker

17. juni (kl. 04.00) - 19. juni (kl. 02.00) blir det forberedende anleggsarbeider på Asker stasjon. 

Nyinstallasjon av ERTMS utstyr (utskifting av drivmaskiner, boring av tunger, justering av sviller). Utstyr og maskiner som brukes er gravemaskiner, skjæreverktøy, elektrisk generator, stampemaskin, motorsag og boremaskin. Antatt høyeste støynivå er 70 - 120 dB. Det blir ikke støyende arbeider i innsovningsperioden 23.00 - 01.00.

Høvik

10. juni (kl. 02.00) - 11. juni (kl. 06.00) blir det forberedende anleggsarbeider på Høvik stasjon. 

Nyinstallasjon av ERTMS utstyr (utskifting av drivmaskiner, boring av tunger, justering av sviller). Utstyr og maskiner som brukes er gravemaskiner, skjæreverktøy, elektrisk generator, stampemaskin, motorsag og boremaskin. Antatt høyeste støynivå er 70 - 120 dB. Det blir ikke støyende arbeider i innsovningsperioden 23.00 - 01.00.

Lysaker stasjon/riggområde i Sollerudveien 1D

Fra slutten av mars og ut 2023 vil det foregå arbeider på riggområdet ved Sollerudveien 1D. Vi jobber fra kl 20.00 til 23.00 og 04.00 til 06.00 med blant annet å åpne og lukke kontainer, samt inn- og utkjøring av maskiner. Arbeidet skal ikke være sterkt støyende.

Stabekk

Fra 31. mai til 6. juni 2023 i tidsrommet 00.00 - 06.00 blir det forberedende anleggsarbeider på Stabekk stasjon. Det vil bli bruk av maskiner for graving og setting av fundamenter og trekking av kabler. Utstyr og maskiner som brukes er gravemaskiner, hjullaster og pukksuger. Antatt høyeste støynivå er 90 dB. Det blir ikke støyende arbeider i innsovningsperioden 23.00 - 01.00.

Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørte av arbeidene. For å trekke kabler må vi i enkelte perioder tilpasse betongelementer ved hjelp av betongsag. For å komme ut på jernbanelinjen bruker vi også skinnegående materiell og andre fremkomstmidler for å ivareta effektiv byggeperiode. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med ekstra belysning når vi jobber på natten.

Hvorfor jobber vi på natten?

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokka 19:00 og 07:00, også i helgene. Det skal ikke utføres støyende arbeider i innsovningsperioden (klokka 23:00-01:00). Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442).

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse :

Pb 4350, 2308 Hamar

Ã…pningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Mer informasjon om det nye digitale signalsystemet, ERTMS, finner du her.