Anleggsteknikk

Follobanen var det første jernbaneprosjektet som besluttet å bruke tunnelboremaskiner (TBM) i Norge. Dette valget gjorde det blant annet unødvendig å ha tilkomsttunneler i områdene med tett bebyggelse.

  • Follobanen
En av de fire tunnelboremaskinene som boret Follobanens tunnelløp mellom Oslo og Ski.

En av de fire tunnelboremaskinene som boret Follobanens tunnelløp mellom Oslo og Ski. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

To tunnelløp

Follobanen består bl.a. av Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) og er første lange jernbanetunnel i Norge med to separate tunnelløp. Beslutningen ble basert på grundige analyser av sikkerhet, drift og vedlikehold og robusthet for tog-fremføringen. 

Bryting av berg uten bruk av eksplosiver

Fra Middelalderparken Oslo går den nye jernbanen inn i Ekebergåsen. De nye jernbanesporene går dermed under en av Norges mest trafikkerte veitunneler og passerer oljelagre og annen infrastruktur.

Deler av arbeidet ble gjennomført for første gang i Norge med mekanisk splitting av berg uten bruk av sprengstoff. I dette området ble det bygget en stor fjellhall, der Follobanens to spor og Østfoldbanens inngående spor samles. 

Teknologi

Prosjektets tunnelproduksjon med avanserte tunnelboremaskiner var en prosess der vanntette betongelementer ble montert i en sluttet ring for å ivareta berg- og vannsikring. Bak betongelementene ble det fylt med sementmasse for å tette inn mot berget.

De prefabrikkerte betongelementene gir mindre vedlikehold i et livsløpsperspektiv enn mer tradisjonell bergsikring med frittstående hvelv. Betongelementene ble prefabrikkert i prosjektets fabrikk på Åsland. Dette ble en rasjonell operasjon med bedre kvalitetskontroll og sikkerhet.

Masser som ressurs

Under byggingen av Follobanens lange tunnel ble det tatt ut 10 - 11 millioner tonn steinmasser over en periode på 3,5 år. Tunnelmassene er gjenbrukt til utjevning og oppbygging av landskapet. Etter avtale med Oslo kommune er mesteparten av tunnelmassen gjenbrukt som byggegrunn for en ny planlagt bydel; Gjersrud-Stensrud.