Lån og finansiering Bane NOR Eiendom

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering.

Obligasjonslån

Sertifikatlån

Ticker Hovedstol
(MNOK)
Forfall Kupong ISIN
NA 200

01.09.2023

4,05%

Åpne ISIN nr. NO0012785791.pdf

NA 200

02.10.2023

3,75%

Åpne ISIN nr. NO0012832841.pdf

NA 200

07.11.2023

5,13%

Åpne ISIN nr. NO0013013987.pdf

NA 200

20.12.2023

4,55%

Åpne ISIN nr. NO0012899246.pdf

NA 300

21.02.2024

5,55%

Åpne ISIN nr.  NO0012992132

Øvrig finansiering

Navn Hovedstol
(MNOK)
Forfall
Nordiska Investeringsbanken 500 01.04.2030
KfW IPEX-Bank  500 07.06.2029
Nordiska Investeringsbanken    250 12.10.2025
Revolving Credit Facility (trekkfasilitet) 1 500 21.01.2027
Kassekreditt    500 31.12.2023