Akseltellerkurs for Hovedsikkerhetsvakt

Kurset gir opplæring i strekning utrustet med akseltellere, for hovedsikkerhetsvakter som har godkjent grunnkurs som hovedsikkerhetsvakt før 01.01.2011. Kurset gjennomføres via Teams.

Kurset kan også gjennomføres som en «oppfriskning» av kunnskapene.

Opplæringen har som mål at Hovedsikkerhetsvakt skal kunne sikre personell, ivareta trafikksikkerhet og infrastrukturen i forbindelse med disponering av arbeidsområder ved bruk av nøkler for sikring.

Vedlegg:

  • Skjema for dokumentasjon områdekunnskap aksetellere HSV
  • Veiledning i praktisk trening på strekning utrustet med akseltellere

Informasjon om kurset:

  • Kurset gjelder for Hovedsikkerhetsvakter som har godkjent grunnkurs i hovedsikkerhetsvakt før 01.01.2011
  • Gjeldende sertifisering som hovedsikkerhetsvakt sendes faglærer innen 2 dager før kursstart for å kunne delta i kurset
  • Lærerens epostadresse oppgis ca. én uke før kursstart
  • Det er krav til praksis på strekning utrustet med akselteller, praksislengde avgjøres av stedlig banesjef, etter gjennomføringen av kurset
  • Kursdeltaker må melde seg selv på kurs i kursportalen
  • Kurset varer fra kl 09.00 til kl 12.00, ingen eksamen
  • Kursavgift i 2021: kr. 3538,-

Kurset finnes også som e-læring i kursportalen