Trafikksikkerhetsfag

NORSK JERNBANESKOLE ER STENGT FRA OG MED 13. MARS TIL OG MED 13. APRIL Vi tilbyr flere kurs innen trafikksikkerhet. Hovedsikkerhetsvaktkurset (HSV) er det mest omfattende kurset innen fagområdet.

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Trafikksikkerhetsarbeidet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat, slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelse av hva som ligger i ord og uttrykk. Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

Kurs som hovedsikkerjetsvakt (HSV) gir kursdeltakeren mulighet til å forberede, utføre og ha ansvaret for sikkerheten når det arbeides i eller nær spor. HSV sin primære oppgave er å sikre arbeidsstedet, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.  

Les mer om:

Informasjon om opptak og påmelding til HSV kurs
Informasjon om gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: BaneTrafikk-NJ@banenor.no

Francoise Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag
Mobil: 480 43 874

Odd-Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676