Trafikksikkerhetsfag

Norsk jernbaneskoles vanlige klasseromskurs er stengt. Avdelingen for trafikksikkerhetsfag tilbyr dagskurs i Teams. Vi tilbyr flere kurs innen trafikksikkerhet. Hovedsikkerhetsvaktkurset (HSV) er det mest omfattende kurset innen fagområdet.

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE TEAMS-KURS:
Fagavdelingen for trafiksikkerhet tilbyr følgende kurs i Teams:

Operatør skinne-/veimaskin, Personlig sikkerhet for befaring ved spor-grunnkurs og Akseltellerkurs.

Kurs i teams settes opp fortløpende etter behov frem til klasseromsundervisningen gjenopptas. Påmelding til kurs foregår som vanlig, men dokumentasjon til inntakskravene må leveres i kursportalen ved påmelding. Du trenger egen pc med kamera og lyd for å gjennomføre disse kursene. Video og veiledning sendes kursdeltakerne i forkant av kurset. Alle påmeldte må sørge for å skrive ut kursmateriellet som sendes ut for bruk under kurset og eksamen.

-----

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Trafikksikkerhetsarbeidet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat, slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelse av hva som ligger i ord og uttrykk. Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

Kurs som hovedsikkerjetsvakt (HSV) gir kursdeltakeren mulighet til å forberede, utføre og ha ansvaret for sikkerheten når det arbeides i eller nær spor. HSV sin primære oppgave er å sikre arbeidsstedet, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.  

Les mer om:

Informasjon om opptak og påmelding til HSV kurs
Informasjon om gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: BaneTrafikk-NJ@banenor.no

Francoise Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag
Mobil: 480 43 874

Odd Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676