Trafikksikkerhetsfag

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

Praktisk undervisning

For informasjon om inntak og påmelding til Hovedsikkerhetsvakt kursene, klikk på dokumentet i høyre margen-'Informasjon om opptak og påmelding til Hovedsikkerhetsvakt'

Kursinformasjon Hovedsikkerhetsvaktkurs høst 2021:

Søknadsperioden er 1.-22. mars 2021
Kurs 4, høst 2021
Inntaksperioden 15.juni
Hovedsikkerhetsvakt kurset går over perioden 16.augst til 30.september
Detaljert timeplan vil komme senere

Kurs 5, høst 2021
Inntaksprøve 17.august
Hovedsikkerhetsvakt kurset går over perioden 23.august til 7.oktober
Detaljert timeplan vil komme senere

Kurs 6, høst 2021
Inntaksprøve 12.oktober
Hovedsikkerhetsvakt kurset går over perioden 18.oktober-2.desember
Detaljert timeplan vil komme senere

Kurs 7, høst 2021
Inntaksprøve 26.oktober
Hovedsikkerhetsvakt kurset går over perioden 1.november- 16.desember
Detaljert timeplan vil komme senere

 

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE TEAMS-KURS:
Fagavdelingen for trafiksikkerhet tilbyr følgende kurs i Teams:

Operatør skinne-/veimaskin, Personlig sikkerhet for befaring ved spor-grunnkurs og Akseltellerkurs.

Kurs i teams settes opp fortløpende etter behov frem til klasseromsundervisningen gjenopptas. Påmelding til kurs foregår som vanlig, men dokumentasjon til inntakskravene må leveres i kursportalen ved påmelding. Du trenger egen pc med kamera og lyd for å gjennomføre disse kursene. Video og veiledning sendes kursdeltakerne i forkant av kurset. Alle påmeldte må sørge for å skrive ut kursmateriellet som sendes ut for bruk under kurset og eksamen.

-----

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Trafikksikkerhetsarbeidet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat, slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelse av hva som ligger i ord og uttrykk. Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

Kurs som hovedsikkerjetsvakt (HSV) gir kursdeltakeren mulighet til å forberede, utføre og ha ansvaret for sikkerheten når det arbeides i eller nær spor. HSV sin primære oppgave er å sikre arbeidsstedet, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.  

 

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: banefag@banenor.no

Francoise Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag

Odd Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676