Trafikksikkerhetsfag

Kurskalender for 2021 publiseres etter den 1. desember 2020. Norsk jernbaneskoles vanlige klasseromskurs er stengt. Avdelingen for trafikksikkerhetsfag tilbyr dagskurs i Teams. Vi tilbyr flere kurs innen trafikksikkerhet. Hovedsikkerhetsvaktkurset (HSV) er det mest omfattende kurset innen fagområdet.

Praktisk undervisning

Kursdatoer Hovedsikkerhetsvaktkurs første halvår 2021 blir som følgende:

Kurs 1:                  11.1 – 25.2. 2021
Kurs 2:                  15.3 – 6.5. 2021
Kurs 3:                  26.4 – 17.6. 2021

Påmelding til disse kursene vil kunne gjøres fra begynnelsen av desember 2020 på vårt nye påmeldingssystem (DRIV).

Informasjon om påmelding sendes ut til alle kvalifiserte deltagere.

 

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE TEAMS-KURS:
Fagavdelingen for trafiksikkerhet tilbyr følgende kurs i Teams:

Operatør skinne-/veimaskin, Personlig sikkerhet for befaring ved spor-grunnkurs og Akseltellerkurs.

Kurs i teams settes opp fortløpende etter behov frem til klasseromsundervisningen gjenopptas. Påmelding til kurs foregår som vanlig, men dokumentasjon til inntakskravene må leveres i kursportalen ved påmelding. Du trenger egen pc med kamera og lyd for å gjennomføre disse kursene. Video og veiledning sendes kursdeltakerne i forkant av kurset. Alle påmeldte må sørge for å skrive ut kursmateriellet som sendes ut for bruk under kurset og eksamen.

-----

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Trafikksikkerhetsarbeidet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat, slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelse av hva som ligger i ord og uttrykk. Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

Kurs som hovedsikkerjetsvakt (HSV) gir kursdeltakeren mulighet til å forberede, utføre og ha ansvaret for sikkerheten når det arbeides i eller nær spor. HSV sin primære oppgave er å sikre arbeidsstedet, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.  

Les mer om:

Informasjon om opptak og påmelding til HSV kurs
Informasjon om gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

Kontaktinformasjon

E-post til Bane- og trafikksikkerhetsfag: BaneTrafikk-NJ@banenor.no

Francoise Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag

Odd Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhetsfag
Mobil: 916 57 676