Oppgradering av Gardermobanen

Gardermobanen er en høyhastighetsbane med stor trafikkbelastning, og i fjor var det 25 år siden strekningen Lillestrøm-Gardermoen åpnet. Tiden er derfor inne for en større fornyelse av tekniske anlegg.

  • Vedlikeholdsarbeid
  • Nabovarsel
  • Gardemobanen

Publisert: 26. april 2024 klokken 09:54

Skinnegående arbeidsmaskiner, skinnesveising, mannskaper i anleggsklær.

Skinnebytte mellom Kløfta og Jessheim i 2021. Foto: Spordrift/Bane NOR

I denne omgang er det skinne- og sporvekselbytte på strekningen Lindeberg-Kløfta som er hovedaktiviteten, et arbeid som starter opp ved inngangen til mai og vil pågå i 2024 og 2025.

- Skinnene nærmer seg nå sin levealder, og derfor bytter vi skinner på strekningen fra syd for Leirsund til nord for Kløfta nå i sommer, forteller prosjektleder Anders Jacobsen Schmidt i Bane NOR. Han legger til at tilsvarende arbeid er gjort på andre strekninger i 2021, 2022 og 2023, blant annet i Romeriksporten.

Nattarbeid

Av hensyn til togtrafikken på Gardermobanen blir arbeidene utført på nattestid mellom ca. klokken 00:00 og 05:30 alle netter fra 2. mai til 16. august.

I tillegg er det to helger hvor Gardermobanen er stengt for togtrafikk, slik at det kan jobbes døgnkontinuerlig. Dette gjelder 11.-12. mai og 8.-9. juni.

Arbeidet vil medføre støy fra blant annet anleggsmaskiner, skinnekapping og skinnesliping. Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidet.

Jobber seg nordover

Arbeidene starter syd for Leirsund natt til 2. mai og vil bevege seg gradvis nordover. Etter noen dager blir det aktivitet gjennom tettbebyggelsen på Leirsund fram til rundt 20. mai.

Deretter når vi fram til Frogner og Leirsund i juni, og vi passerer gjennom tettbebyggelsen på Kløfta i juli og august. Arbeidet utføres av entreprenøren NRC Group Norge på oppdrag fra Bane NOR.

Vi vil sende varsel på SMS til de nærmeste naboene våre langs sporet i forkant av at arbeidene i nærområdet starter.

I tillegg vil vi legge ut ukentlig oppdateringer her på denne siden.

Her jobber vi nå (oppdatert 15.mai)

Fra natt til 16. mai vil arbeid pågå ved Leirsund stasjon og videre nordover. Vi nærmer oss kulverten hvor Gauteidveien krysser over banen syd fra Frogner, rundt 26 mai.    

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til togtrafikken kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Arbeidene utføres etter godkjenning fra kommunale helsemyndigheter.

Mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til  kundesenter@banenor.no  

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)  


Publisert: 26. april 2024 klokken 09:54