Nabovarsler

Er du nabo til jernbanen vil du av og til oppleve at arbeidet vårt påvirker deg og der du bor. Her finner du nabovarsler vi har sendt ut til naboer i hele Norge.

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 51 treff

  Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 29. november til 19. desember, vil det foregå nattarbeid på deler av strekningene Neslandsvatn-Lyser og Selåsvatn-Nelaug.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 1. til 19. desember, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på delstrekningene Skorstøl-Vegårshei og Selåsvatn-Nelaug.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 1. – 19. desember, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på deler av strekningen mellom Nelaug og Helldalsmo.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av Sørlandsbanen. Natt til tysdag 28. november vil det gå føre seg transport og utlegg av nye skjener som seinare skal skiftast ut på strekninga mellom Stavanger og Boganes.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Spikkestadbanen. I perioden 25. – 27. november, vil det foregå arbeid i sporet ved Underland.

  Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. Natt til 25. og 26. november, utbedrer vi feil på sporene over jernbaneundergangen i Strandgata.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold av Gamle Vossebanen. Natt til 14. november vil det foregå maskinelt vedlikehold av sporet på delstrekningen mellom Midttun og Arna.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 15. november – 19. desember, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 6. – 10. november, vil det gå føre seg nattarbeid i sporet på ei delstrekning rett nord for Varhaug.

  Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden frem mot 13. november vil det foregå nattarbeid på deler av strekningene fra Neslandsvatn-Lyser og Selåsvatn-Nelaug.