Nabovarsler

Er du nabo til jernbanen vil du av og til oppleve at arbeidet vårt påvirker deg og der du bor. Her finner du nabovarsler vi har sendt ut til naboer i hele Norge.

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 65 treff

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av Bergensbanen. I perioden 22. til 28. april, skifter me ut skjener og sviller på tre utvalde delstrekningar.

  Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. Helgen 20. – 21. april utfører vi arbeid på Brevikbanen.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Arendalsbanen. I løpet av våren/forsommeren vil det foregå vegetasjonsrydding på utvalgte delstrekninger mellom Nelaug og Arendal.

  Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Sørlandsbanen. Ved gamle Pukerud holdeplass skal vi forsterke løsningen for drenering av nedbør og overflatevann. I den forbindelse vil det, i perioden 17. april – 9. mai, foregå gravearbeid på stedet.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 17. april – 1. mai, vil det foregå arbeid med nytt høyspenningsanlegg på utvalgte steder og delstrekninger mellom Gjerstad og Hynnekleiv.

  Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 17. april - 1. mai, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen Neslandsvatn-Lyser.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I periodene 17. – 19. april og 27. april – 1. mai, vil det foregå anleggsarbeid i sporet på strekningen mellom Kristiansand stasjon og Grim Torv (Setesdalsveien).

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Nå er vi i gang med å bygge nytt og moderne høyspenningsanlegg fra Hønefoss til Haugastøl. I den forbindelse vil det fra 18. april foregå arbeid mellom Nesbyen og Svenkerud.

  Bane NOR planlegger arbeider ved Kolbotn stasjon helgen 20-21. april. Det vil bli døgnkontinuerlig arbeid denne helgen, da det ikke skal gå tog på strekningen. Arbeidene vil medføre støy for naboer.

  Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. Som et ledd i dette arbeidet, vil det i perioden 16. – 19. april foregå nattarbeid i sporet sør for Skien stasjon og ved Borgestad.