Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en storstilt fornyelse. Sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og teknologi sørge for mer punktlige tog og en bedre hverdag for de som reiser.

Jernbanen er på spor mot en ny fremtid. Fra å ha vært mekanisk og manuell, er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital. I løpet av de neste tiårene vil dette endre jernbanesektoren fullstendig. Foto: Einar Aslaksen

 

Når det oppstår feil på jernbanen, gir det mange negative ringvirkninger. Ikke minst for de reisende, som er avhengige av punktlige tog for at hverdagen skal gå opp. Mange i Bane NOR jobber kontinuerlig med forbedring og modernisering for å gi alle mer forutsigbarhet. Deres viktigste mål er å minimere feilkilder og fikse problemer før de gir forsinkelser.

Et reelt paradigmeskifte

­ – Den digitale jernbanen utgjør et reelt paradigmeskifte, forteller Sverre Kjenne, leder for drift og teknologi i Bane NOR. – Det skjer nå en historisk satsing på jernbanen, og Bane NOR skal jobbe på en helt ny måte. Vi innfører et helt nytt digitalt signalanlegg, vi plasserer ut sensorer for å se hvor neste feil kommer til å oppstå før den hemmer trafikken, og vi tar i bruk droner for å inspisere jernbanen for bedre og raskere vedlikehold. På alle områder skal vi jobbe effektivt og systematisk for å øke punktligheten.

Sverre Kjenne er en ekte teknologioptimist og en energisk pådriver for at Bane NOR digitaliserer og benytter innovative løsninger i stadig større grad. Han er krystallklar på at nye teknologiske løsninger er avgjørende for å løse stadig nye utfordringer knyttet til økt antall avganger og tilsvarende økt slitasje på jernbanenettet. Samtidig mener han at mye kan oppnås ved å kombinere ny teknologi og eldre infrastruktur.  

Sensorer oppdager feil før de oppstår

– Jernbanen vil i lang tid framover være en symbiose av gammel og nytt, forklarer Kjenne.
– Det tar veldig lang tid å fornye alt, og selv om mye av jernbanen er av eldre dato, så er veldig mye fremdeles robust. Vi må hele tiden jobbe for å få mest mulig jernbane for pengene og rette innsatsen der det er størst behov. Løsningen ligger derfor ofte i å utruste den tradisjonelle jernbanen med ny teknologi. Vi bygger derfor inn sensorteknologi, noe som gjør oss i stand til å overvåke og forbedre togstrekningene på en helt ny måte.

Mange i Bane NOR jobber kontinuerlig med forbedring og modernisering for å gi alle mer forutsigbarhet.

Bane NOR overvåker i dag blant annet 900 sporveksler ved hjelp av sensorer ute i sporet. Ved å legge informasjon herfra inn i «big data»-løsninger kan man forutse hvor neste feil vil oppstå og rette den opp før den stopper togtrafikken. For å øke punktligheten og gi de reisende en bedre hverdag, er det viktigste vi kan gjøre å minimere alle typer feil – og øke kapasiteten der behovet for flere avganger er størst.

Flere avanserte systemer, som digital rasvarsling, kan øke sikkerheten og kapasiteten på sporene. Foto: Liv Tone Otterholt

Nytt signalsystem gir færre signalfeil

Signalfeil er et uttrykk mange reisende har blitt kjent med. Selv om mange ulike feil sorterer under begrepet, så er det dette som oftest blir gitt som årsak når toget er forsinket.

– Vi har i dag rundt 350 signalsystem med mange varianter spredt utover på stasjoner i Norge. Nå innfører vi en sentral og standardisert felleseuropeisk løsning med samme signalsystem for hele landet. Dette skal også bidra til å øke punktligheten ved å redusere antall signalfeil, forteller Kjenne. Med ERTMS får vi ett felles digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene i Norge. Vi fjerner samtidig 40 prosent av mulige feilkilder langs skinnegangen. Dette som et resultat av at signalene fra jernbanen flyttes inn på en skjerm i toget. Det gir færre komponenter langs skinnegangen, kutter kostnader og reduserer mulighetene for feil. Mindre feil betyr også bedre punktlighet for de reisende.

 

Dronene brukes i dag til ulike typer vedlikeholdsarbeid, og vil bli stadig viktigere i fremtiden.

Ved å bruke droner til inspeksjon, sparer vi både tid og penger fordi vi blant annet ikke trenger å sette opp stillas.

 

Effektivt vedlikehold med droner

Sverre Kjenne i Bane NOR er stolt over hvordan foretaket på ganske kort tid har blitt en høyteknologisk aktør som også blir sett på som en foregangsbedrift i mange internasjonale miljøer. Et godt eksempel er hvordan det nå utvikles teknologi for å benytte mer og mer droner for enkelt vedlikehold av jernbanen. Allerede i dag brukes droner både for å overvåke og utføre helt spesifikke vedlikeholdsoppgaver.

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Gå til podkast

– Bruk av droner til enkelt vedlikehold har flere fordeler, forteller Kjenne. – Det gir høyere sikkerhet og mer effektiv bruk av ressurser. Et eksempel er inspeksjon av bruer, tog og kontaktledning, gjennom filmdokumentasjon og termografering. På denne måten kan droner utføre viktige og krevende oppgaver uten å forstyrre togtrafikken. Vi vet også at feil i forbindelse med sporveksler ofte forsinker eller stopper toget. Derfor har Bane NOR nå i samarbeid med underleverandører utviklet et system hvor en selvkjørende drone smører sporveksler på egen hånd. Det er high tech, avslutter teknologioptimisten Sverre Kjenne.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  • Et felles europeisk signalsystem som EU i over 20 år har jobbet med å utvikle og innføre. Målet er en mer konkurransedyktig jernbane.
  • Regjeringen besluttet i november 2012 å innføre det nye digitale signalsystemet, ERTMS, i Norge.
  • Forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.
  • Bidrar til økt sikkerhet og standardisering av signalteknologien. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede jernbanestrekninger.
  • Omfatter flere tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger.
  • ERTMS må også bygges inn i dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Det omfatter rundt 400 kjøretøy. 
  • Vi starter med Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i 2022.
  • I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det digitale signalsystemet.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Ellers går ikke hverdagen opp. Å jobbe for bedre punktlighet er derfor noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Muligheter for mange når Dovrebanen blir bedre

I år fyller Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast