Slik sender du fakturaer

Bane NOR krever elektroniske fakturaer og kreditnotaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet EHF

Leverandøren skal sende fakturaer på den enhver tid gjeldende versjon av EHF faktura til Bane NOR (organisasjonsnummer 917 082 308).

Faktura skal ha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference, 9xxxxxxxx.

<cac:OrderReference>
<cbc:ID>9xxxxxxxx</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

Dersom innkjøpsordrenummer ikke eksisterer, må feltet Deres referanse fylles ut med følgende informasjon i den grad dette er oppgitt i kontrakten:  

  • Bestiller-ID,
  • Kontraktsnummer,                         
  • Arbeidsordre og koststed,                              
  • Prosjektnummer og koststed, eller                             
  • Koststed                       
  • I tillegg skal faktura påføres kontraktsnummer, prosjektnavn eller A- og T-notanummer dersom disse er oppgitt

Fakturavisningskopier og vedlegg skal være samlet i én felles PDF der fakturaforsiden er første side i bildefilen. Denne inkluderes i XML-filen som et binært vedlegg (Base 64-embedded).

Fakturavisningskopien må alltid ha verdien «Commercial invoice».
Vi anbefaler å bruke verdien «Related document» for alle andre vedlegg.

Er det ikke mulig å samle vedleggene, må hvert av disse inkluderes i EHF-filen som binære vedlegg og ha en verdi i feltet DocumentType. Da kan vårt aksesspunkt sammenstille vedleggene til én felles PDF, før fakturafilene sendes videre inn til Bane NOR.

Merk at hvis DocumentType feltet sendes tomt, vil ikke Bane NOR klare å hente inn dette vedlegget.

Meldingsformidler og aksesspunkt

Bane NOR benytter OpusCapita AS som vår samarbeidspartner. De fungerer som vårt aksesspunkt og formidler transaksjonene fra våre leverandører inn til våre forretningssystemer.

Kontakt OpusCapita på customerservice.no@opuscapita.com eller +47 21611543.

Egne rutiner for innleide konsulenter

Fra 1. januar 2021 må innleide konsulenter i Bane NOR registrere sine timer i Bane NORs Agresso-system, og få sine timelister godkjent før fakturering

  • Godkjente timelister skal legges til grunn for fakturering fra konsulentselskapet. Disse timelistene skal stemme overens med antall fakturerte timer.
  • Timelister registreres pr. uke og sendes til godkjenning ukentlig.
  • Konsulentselskapet skal ta ut en egenrapport (Månedsrapport konsulenter) etter at timelistene for hele måneden er godkjent, og legge denne ved faktura som PDF.

Finn informasjon i brukerveiledning som du i høyre kolonne.