Slik sender du fakturaer

Bane NOR krever elektroniske fakturaer og kreditnotaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet EHF.

Leverandøren skal sende fakturaer på den enhver tid gjeldende versjon av EHF faktura til Bane NOR (organisasjonsnummer 917 082 308).

Faktura skal ha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference (8 siffer, begynner med 1, 5 eller 8)


Dersom innkjøpsordrenummer ikke eksisterer, må deres referanse fylles ut i feltet BuyerReference. Deres referanse er bestillers ressursnummer (seks siffer) ELLER bestillers navn. I tillegg skal det i fakturaen påføres kontraktsnummer, prosjektnavn eller A- og T-notanummer dersom disse er oppgitt. Dette kan legges i et notatfelt, slik at det er synlig på fakturabildet.

Dersom du sender med fakturavisningskopi må denne alltid ha verdien «Commercial invoice».

Dersom du ikke har mulighet til å sende faktura som EHF, kan faktura sendes til banenor.bn@bscs.basware.com


Meldingsformidler og aksesspunkt

Bane NOR benytter Basware AS som vår samarbeidspartner. De fungerer som vårt aksesspunkt, og formidler transaksjonene fra våre leverandører inn til våre forretningssystemer.