Trafikksikkerhetsfag

Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Det henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre.

Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Grunnleggende trafikksikkerhet består i hovedsak av å etablere et felles begrepsapparat slik at alle som jobber på jernbanen har den samme forståelsen av hva som ligger i ord og uttrykk.

Misforståelser kan føre til ulykker, og brudd på trafikksikkerhetsregelverket kan få store konsekvenser i form av skader på personell og materiell.

Bane NOR Jernbaneskolen leverer sikkerhetsfaglige kurs til personer som skal utføre arbeidsoppgaver i, eller ved jernbanesporet.

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Operatør skinne-/veimaskin

Akseltellerkurs for Hovedsikkerhetsvakt

Røssåga Bru. Foto: Bane NOR

Logg inn på vår kursportal

Her finner du kurstilbudet og registrering for kursdeltakelse. 

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo