Togradio

"GSM-R", eller "GSM for Rail", er en felles europeisk standard for mobilkommunikasjon på jernbanen. Den er basert på allmenne GSM funksjoner, samt funksjonalitet tilpasset jernbanen.