Møter

Bane NOR ønsker at alle som er interessert i prosjektet skal være godt informert om våre planer. Så lenge vi er i tidlig planlegging (kommunedelplan) informerer vi hovedsakelig på våre nettsider, Facebook og i lokale medier. Vi inviterer også jevnlig til åpne møter og kontordager. På denne siden legger vi ut informasjon om planlagte møter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR styrker jernbanen, for å gi de reisende en bedre hverdag. De store utbyggingsprosjektene får ofte store konsekvenser for omgivelsene, og da er det viktig at det gis god informasjon fra oss - og at vi får informasjon om ting vi kanskje ikke vet om. Foto: Bane NOR/Øivind Haug

Høringsperiode høsten 2020

Bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde har besluttet å legge planen for korridor vest på høring. Høringsperioden startet 26. september med høringsfrist 13. november 2020.

Book et møte med oss
Vi inviterer til én-til-én-møter digitalt eller per telefon. Du kan avtale tid med oss ved sende en e-post til heiken@banenor.no

Opptak fra informasjonsmøte 8. oktober 2020
Her finner du opptak fra digitalt informasjonsmøte 8. oktober: https://youtu.be/4Det5J81ZLI. Vi informerer om prosjektet og hvordan du kan gi innspill til planen som er på høring.

Opptak fra informasjonsmøtet 30. april 2020 (anbefaling av korridor)

Bane NOR anbefalte korridor vest for nytt dobbeltspor den 30. april. I den forbindelse inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte via Teams. Møtet er tilgjengelig i 30 dager her, slik at du kan se det i etterkant: https://tinyurl.com/yc7ryey2

Åpne kontordager

Koronasituasjonen gjør det også vanskelig å gjennomføre åpne kontordager. Dette er dager der vi er tilgjengelige for direkte samtaler med berørte og interessenter, for å svare på konkrete spørsmål om prosjektet.

Vi ønsker naturligvis å være tilgjengelige også under denne ekstraordinære perioden, og ber de som er interessert i én-til-én-møter om å ta kontakt med oss. Vi kan bruke møteverktøyet Teams, andre verktøy eller telefon.

Vi vurderer om vi skal holde vanlige åpne kontordager etter august, og kommer tilbake med mer informasjon om dette etter sommeren.

Se også vår nye kartløsning som viser korridorene som er utredet. Du kan søke på adresse eller gårds- og bruksnummer. Kartet finner du her.

Ta kontakt:

Ken Ove Joakimsen Heiberg
Planlegger
E-post: ken.ove.joakimsen.heiberg@banenor.no
Telefon: 970 60 044

Digitale møter erstatter åpne møter

Koronapandemien har store konsekvenser for alle deler av samfunnet, også Bane NORs virksomhet. Vi kan ikke gjennomføre åpne informasjonsmøter slik vi pleier, med fysisk oppmøte lokalt. Vi vil derfor gjennomføre møter digitalt, ved å ta i bruk møteverktøyet Teams.

Dette er ikke en perfekt løsning, og vi ser frem til igjen å kunne treffe mennesker der de er. Samtidig gir dette oss mulighet til å presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Et informasjonsmøte i Teams gjennomføres slik:

  • Du finner lenken til møtet på denne siden, se over.
  • Klikk på linken, som tar deg til Teams (enten rett inn i programmet, dersom du har det installert, eller i nettleser).
  • Du kan nå se og høre presentasjon fra Bane NOR, og skrive inn spørsmål og kommentarer i et eget sidefelt. 
  • NB: Husk å ha på lyd.
  • Alle spørsmål og kommentarer blir moderert før de blir synlige for alle, slik at for eksempel private opplysninger kan skjules.
  • Dersom du ikke ønsker at alle skal se spørsmålet, skriv "PRIVAT" først.
  • Upassende kommentarer vil bli slettet.