Rolvsøy godsterminal

På Rolvsøy Godsterminal finnes det en aktør som utfører vognlasttjenester og to aktører som driver omtapping av gass.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandør

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Togspor 1086,40 Bane NOR    
2 Hovedspor 1086,40 Bane NOR    
2 Togspor 860 Bane NOR    

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Rolvsøy Godsterminal

Sporplan Rolvsøy Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

På Rolvsøy terminal finnes det en aktør som utfører vognlasttjenester og to aktører som driver omtapping av gass.

Lastbærere

Gods på pall lastes fra tog til bil for videre transport.

Terminalen er tilrettelagt for omlasting av gass.

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Lassing fra tog
  • Mellomlagring
  • Opplasting til bil

Det er ColliCare Logistics AS som leverer terminaltjenester ved Rolvsøy. 

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.