Fauske godsterminal

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6.

  • Godsterminal

På denne siden:

Åpningstider

Våre tjenesteleverandører har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon og oppdaterte åpningstider.

Vår tjenesteleverandør

Hvor ligger terminalen?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Bane NOR

Kontaktinformasjon til vår terminalleverandør

Sportabell

Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Persontrafikk plattform   Bane NOR    
2     Bane NOR    
3 Hensetting/persontrafikk plattform   Bane NOR    
4 Lastespor 570 Bane NOR 420  
5 Lastespor 570 Bane NOR 420  
7 Hensetting maks 2 vg   Bane NOR    
8 Hensetting maks 3 vg   Bane NOR    

 

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor

Sporplan Fauske Godsterminal

Sporplan Fauske Godsterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.

Om terminalen

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland fylke. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i Norge.

Lastbærere

I dag håndteres følgende typer kombilastbærere:

  • Vekselflak
  • ISO-containere
  • Semi-hengere
  • Termocontainere
  • Multi-purpose bilvogner

Terminaltjenester

Terminalen leverer disse tjenestene:

  • Løfting
  • Skifting
  • Bremseprøve
  • Håndtering av farlig gods

Det er CargoNet AS som leverer terminaltjenester ved Fauske Godsterminal. Terminaloperatørene har gaffeltruck og reachstackere tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om tjenestene og priser? Ta kontakt med leverandøren av terminaltjenester.

Bli terminaloperatør

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. For å oppnå en effektiv, sikker og rasjonell drift av godsterminalene, er det nå åpent for konkurranse mellom aktører om leveranser av terminaltjenester til godstogselskapene.