Braskereidfoss tømmerterminal

Braskereidfoss tømmerterminal er en privat terminal og eies av Moelven Våler AS. Terminalen er en del av industriområdet ved Braskereidfoss stasjon på Solørbanen.

  • Tømmerterminal

På denne siden:

Åpningstider

Privat terminaleier har de mest oppdaterte åpningstidene for terminalene. Besøk deres nettside for mer informasjon.

Hvor ligger terminalen?

 

Sportabell

Lastespor Lengde Lastegate dekke Spor-eier Areal-eier G-Bnr Merknad
4 430 m Asfalt Privat Moelven Våler AS 0426-50/238

Lastespor tømmer

7 290 m Asfalt Privat Moelven Våler AS 0426-50/238 Moelven Våler, flis
8 490 m Ukjent Privat Moelven Våler AS 0426-50/238 Forestia AS
9 Ukjent Ukjent Privat Moelven Våler AS 0426-50/238  

Sporplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporplanen for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Sporplan Braskereidfoss Tømmerterminal

Sporplan Braskereidfoss Tømmerterminal Bane NOR

Sporbruksplan

Her kan du laste ned et fullstørrelse bilde av sporbruksplan for å se detaljer. Klikk på lenken nedenfor.

Terminalhåndboken

I terminalhåndboken finner du bestemmelser og retningslinjer om bruk og adgang til godsterminalene våre.