ScanMed Rail Freight Corridor

ScanMed RFC (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor) er en jernbanekorridor som strekker seg fra Norge i Nord til Italia i Sør. Hensikten med korridoren er å legge til rette for mobilitet for varer gjennom Europa.

ScanMed RFC – A cooperation between the Infrastructure Managers on the longest Rail Freight Corridor in Europe

Association of the Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

EUs jernbanetransportpolitikk

I løpet av de siste tretti årene har Den europeiske union (EU) og deres medlemsstater jobbet sammen for å utvikle en felles jernbanepolitikk med et formål om å skape et felles europeisk jernbaneområde.

Målet var å skape et EU-omfattende system av jernbanenett som vil muliggjøre utvidelse av jernbanesektoren basert på konkurranse, teknisk harmonisering og felles utvikling av grenseoverskridende forbindelser.

For å realisere dette jobber EU med å åpne og omstrukturere jernbanemarkedet ved å øke konkurranseevnen, utvikle infrastrukturen, forbedre effektiviteten og sikre rettferdige priser.

ScanMed RFC

De elleve RFC-ene som eksisterer i dag kan betraktes som Europas arterier. ScanMed RFC er kjernen i dette systemet, og spenner over kontinentet fra nord til sør som en ryggrad på mer enn 7 500 kilometer.

Beliggenheten, den imponerende lengden og det faktum at den passerer gjennom noen av Europas økonomiske "lokomotivregioner" er alle viktige faktorer som understreker korridorens betydning.

I sin nordlige del forbinder den de skandinaviske landene med Tyskland og resten av kontinentet. I den sørlige delen forener den to av Europas viktigste økonomier, nemlig Tyskland og Italia. Det totale arealet av disse landene er rundt 1,6 millioner km2.

Januar 2022 telte EUs befolkning (pluss Norge) mer enn 450 millioner mennesker, og i 2021 utgjorde det europeiske BNP (inkludert Norges) nesten 15.000 milliarder Euro. Dette vil si at ScanMed RFC sine  deltakerland representerer 38.2 % av EUs befolkning og produserer 47.4 av BNP.

Kontakt

Profilbilde av Kosta Tsesmetsis

Kosta Tsesmetsis

Market and Customer Relationship Manager ScanMed RFC

ScanMed Rail Freight Corridor

Velkommen til ScanMed RFC, den lengste jernbanegodskorridoren i Europa. Besøk deres nettside for å lære mer.