Priser og avgifter for infrastruktur

Informasjon om avgiftsprinsipper for bruk av infrastrukturen finnes i den årlige utgaven av Network Statement som publiseres hvert år. Her kan du se aktuelle temaer for priser og avgifter for bruk av infrastruktur til gods på bane.

Network Statement 2023

Network Statement

Gyldighetsperiode / Validity period Network Statement 2023: 11. desember 2022 - 9. desember 2023.

Kontakt oss